donderdag 9 juni 2022

Het Pinksterverhaal

 Na het verhaal over Pinksteren beluisterd en besproken te hebben, ging iedereen hiermee zelf aan de slag. De ene met pen, de andere met kleur,..

We hadden dit verhaal ook vergeleken met een uitgebloeide paardenbloem waarvan  honderden zaadjes door de wind verspreid worden.

Deze vier prachtige parels deel ik graag,

een fiere juf.

 

Fien schreef:

Al zei Jezus: 'Wees niet bang', toch verscholen ze zich in de zaal waar zij elkaar het laatst voltallig zagen.

Een kamer waarin elk straaltje licht werd verdreven.

Een vertrek waarin elk vlaagje hoop werd verdrongen.

Maar door een kleine kier kroop een zwijgend briesje naar binnen;

adem van de Heilige Geest,

opgeroepen door Jezus.

Een wind die moed en sterkte insprak

en het licht naar binnen liet.

Vlammetjes van hoop lieten alle angst verdampen.

De vensters deden zij open

en weldra stonden zij te vertellen:

woorden van Jezus.

Al spraken zij niet de taal die iedereen verstond,

toch begreep iedereen de boodschap.

Als zaadjes werd het christendom in de tuin van elke mens geplant

en Jezus’ levenswerk werd af gemaakt.

 

  
Klik op de foto's om ze groter te zien!

 


dinsdag 31 mei 2022

uitstap naar de poel in Munte

 Waterdiertjes vangen, bestuderen, determineren en op die manier de waterkwaliteit achterhalen.